Státní úřady a instituce

Info-Usti.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Ústecký okres Ústí nad Labem

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Ústí nad Labem"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem

Velitelství vykonává státní správu na území Ústeckého kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území.

Ústí nad Labem, Štefánikova 231/2 - +420 973 286 102, +420 973 286 160

Odbor cizinecké policie Ústecký kraj - policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Ústí nad Labem, Masarykova 930/27 - +420 974 421 827

Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Ústí nad Labem, Národního odboje 1274/26 - +420 475 247 111, +420 475 531 881

Český telekomunikační úřad - ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3097/37 - +420 475 309 311

Státní energetická inspekce - cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 2698/12 - +420 475 316 943, +420 475 316 944

Nejvyšší kontrolní úřad - nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36 - +420 233 045 660

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-Habrovice 52 - +420 472 743 022, +420 472 743 033

Česká inspekce životního prostředí - cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Ústí nad Labem, Výstupní 1644 - +420 475 246 011, +420 475 246 076

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6 - +420 475 240 300, +420 723 408 070

Česká obchodní inspekce - coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

Ústí nad Labem, Prokopa Diviše 1386/6 - +420 475 209 493

Celní úřad pro Ústecký kraj - celnisprava.cz

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Ústí nad Labem, Hoření 3540 - +420 475 667 300

Krajský soud v Ústí nad Labem - justice.cz

Krajské soudy jsou typicky soudy odvolacími, rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů, jako soudy druhého stupně, a to vždy konečně.

Ústí nad Labem, Národního odboje 1274/26 - +420 477 047 111

OSSZ Ústí nad Labem - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Ústí nad Labem, Revoluční 3289/15 - +420 475 314 111

Policie ČR - Územní odbory Ústí nad Labem - policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Ústí nad Labem, Dlouhá 3096/2 - +420 974 421 111

Český statistický úřad - czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Ústí nad Labem, Špálova 2684/1 - +420 472 706 111

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36 - +420 416 921 404

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Ústí nad Labem, Masarykova 19/275 - +420 475 317 071

Český hydrometeorologický ústav - chmuul.org

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Ústí nad Labem, Kočkovská 2699/18 - +420 472 706 027

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Ústí nad Labem, SNP 2720/21 - +420 950 179 711

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Ústí nad Labem, Velká hradební 484/2 - +420 475 232 601, +420 737 231 288

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - nuts2severozapad.cz

Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad. Zabezpečuje implementaci Společného regionálního programu.

Ústí nad Labem, Berní 2261/1 - +420 475 240 600

Finanční úřad pro Ústecký kraj - financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Ústí nad Labem, Velká hradební 39/61 - +420 475 220 330, +420 475 252 111

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18 - +420 950 171 411

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj - svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Ústí nad Labem, Sebuzínská 38 - +420 475 501 011, +420 475 541 133